Pris för Situationsanpassat ledarskap, två dagar i klassrum

 • 12 900 kronor exkl moms
Kursen Situationsanpassat Ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning och bygger på Paul Herseys modell om ett anpassat ledarskap.
 
Kursen syftar till att du som ledare ska få verktyg och träning i att på ett praktiskt sätt få dina medarbetare att växa och utvecklas mot hög kompetens och högt engagemang.
 
Du kommer att få öva färdigheter som att läsa av situationer och därefter anpassa din ledarstil för bästa resultat. Utmaningen består i att bedöma situationen utifrån medarbetarens förmåga och vilja till att lösa sin uppgift. Det handlar således mindre om vem medarbetaren är och mer om i vilken situation som denne befinner sig i.
Under kursens gång varvas teori med enkla, tydliga modeller och praktiska övningar.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till ledare på alla nivåer som vill förbättra sitt ledarskap.
 
Förkunskapskrav
Inga. Men du förutsätts inneha eller tillträda en ledarroll för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.
 
Kursmaterial
Du får ett omfattande kursmaterial som är på svenska
* Kursmaterialet till Situationsanpassat Ledarskap är pappersbaserat.
Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 8 – 20 personer
 
Kurslängd
2 dagar. Som förberedande uppgift får deltagarna även genomföra en ledarstilsanalys
 
Språk
Kursmaterialet är på svenska. Kursledaren pratar svenska
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha blivit bättre på att:
 • läsa av medarbetarens situation och tolka behovet
 • anpassa sin ledarstil efter situationen
 • agera så att ett bättre resultat uppnås
 • kommunicera på ett mer effektivt sätt
 
 
Kursen Situationsanpassat Ledarskap är världens mest genomförda ledarskapsutbildning och bygger på Paul Herseys modell om ett anpassat ledarskap.
Övergripande innehåll:
 • Definition av framgångsrikt ledarskap
 • Kort om teorin och konceptet samt dess bakgrund
 • Inventering av svåra ledarsituationer, sammanställning och diskussion
 • Olika kompetensnivåer: Ställa diagnos och förstå olika behov för respektive kompetensnivå
 • Kännetecken och beteende för olika ledarstilar
 • Resultatet av deltagarnas personliga ledarstilsanalys
 • Använda rätt ledarstil med beteende för att matcha medarbetarens behov av ledarskap

Kursen genomförs i samrabete med Bita ervice Mnagement.

Här anmäler du dig!