GDPR i praktiken


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

 
Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft som lokala lagar den 28:e Maj 2018. Många är medvetna om lagen, dess innehåll och dess konsekvenser. Mycket av de öppna diskussionerna kring lagen handlar om vad den är eller vad en Dataskyddsombud (DPO) skall göra. Vi fokuserar på nästa steg; Hur kan IT stötta verksamheten i arbetet med att efterleva GDPR?
 
IT behöver också gör anpassningar för att uppfylla lagen och utmaningen ligger i att göra detta på ett kostnadseffektivt. På kunskapsfrukosten kommer vi att beröra två punkter som är en delmängd av en kommande kurs kring GDPR i praktiken för IT; Ramverk för ITs arbete med GDPR samt hur sourcing hanteras relaterat till GDPR.

Målgrupp
Kursen riktar sig till Dig som är:

 

 • IT-chef
 • Systemansvarig, Systemägare
 • IT-specialist
 • Systemutvecklare
 • Kravanalytiker
 • Projektledare, Processledare
 • IT-arkitekt
 • Informationssäkerhetsansvarig 

Acknowledgements

ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
 
 Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft som lokala lagar den 28:e Maj 2018. Många är medvetna om lagen, dess innehåll och dess konsekvenser. Mycket av de öppna diskussionerna kring lagen handlar om vad den är eller vad en Dataskyddsombud (DPO) skall göra. Vi fokuserar på nästa steg; Hur kan IT stötta verksamheten i arbetet med att efterleva GDPR?

 
IT behöver också gör anpassningar för att uppfylla lagen och utmaningen ligger i att göra detta på ett kostnadseffektivt. På kunskapsfrukosten kommer vi att beröra två punkter som är en delmängd av en kommande kurs kring GDPR i praktiken för IT; Ramverk för ITs arbete med GDPR samt hur sourcing hanteras relaterat till GDPR. 

 

Ur kursinnehållet:
 • Introduktion till GDPR
 • Organisation, ramverk och processer
 • Arkitektur Upphandling och outsourcing
 • "Right to be forgotten", registerutdrag
 • "Privacy by design"
 Med en blandning av teori, övningar och utbyte av praktiska erfarenheter skapas en förståelse för vad GDPR betyder för IT-organisationer i praktiken.
 
Deltagarna kommer att arbeta med övningsuppgifter samt få med sig praktiska verktyg att arbeta vidare med i hemmaorganisationen.