Skriv ut

Presentationer från IT Support i fokus 2018

 

Anna Odhner – Så byggde vi ett dreamteam (Agile)

Ingrid Alestig – Idiot eller bara olik dig (DISC)

Maria Cronfalk – Förvaltning av ärendehantering och kunskapssystem

Simon McKenzie – Future of IT Support

Mats Rehnqvist – Från Helpdesk till Lösningscenter

Amanda Johansson – Nya tjänster i supporten

Daniel Solving – Vad är RPA?

Fredrik Andersson - AI-baserad chatbot i supporten

Kija Monteil - Kundfokus och värderingar

Magnus Petzäll - Digital omställning i praktiken

 

Summerande gruppdiskussioner