Välkommen till SSI-Dialog hos Decerno i Kista den 3 maj

 

FOKUS PÅ: Ständiga förbättringar och ”Best practice” (ITIL 4)

 

Decerno är ett mellanstort företag som erbjuder sina kunder ”Digitala tjänster, verksamhetssystem och support”. De har höga ambitioner när det gäller att vara flexibla och kundanpassade kring sina supporttjänster. Vi får ta del av Decernos utmaningar och möjligheter och vad de har valt att prioritera inom supporten. 

 

Vi kommer att ha rundabordetsamtal och dela erfarenheter med varandra kring ettfokusämne som denna gång handlar om ”Ständiga förbättringar”.

 

Agenda:

13.00 – 13.30: SSI och kort presentation av deltagarna

13.30 – 14.30: Presentation av Decerno

14.30 – 15.00: Fikapaus och rundvandring på supportenheten

15.00 – 16.15: Gruppdiskussioner kring ”Ständiga förbättringar” och sammanfattning

 

Adress:Kistagången 16, 7trElectrum 234, Kista

 

Värd:Linda Rydström, tfn 08 630 75 05

 

Anmäl genom att maila: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Kostnadsfritt för medlemmar, gäller även för ”prova på”)

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Välkommen till Dialog-möte och nätverksträff med SSI Region Dalarna/Norr

 

Vilka utmaningar ställer digitaliseringen?

 

Onsdagen den 8 maj 2019 kl, samling kl 10.30, start kl 11.00. Vi avslutar omkring kl 15.30. Det finns även utrymme för lunch och kaffe.

 

Introduktion till mötets tema: 

Samhället drivs idag av ett några megatrender, där digitaliseringen anses vara den som kommer ha störst påverkan på offentlig sektor, organisationer och företag.

 

Tjänster och affärsmodeller kommer förändras, vår kommunikation kommer förändras, vårt sätt att arbeta och vår vardag kommer påverkas. 

 

Inom supportverksamheter finns stora möjligheter att dra nytta av digitaliseringen. En nordisk enkät förra året visade att det är IT- och kundsupport som kommer påverkas mest av alla ”branscher”.

 

Lösningar gällande självservice inom support inkluderar t ex ett ERM-system (Elektroniskt uppgiftshanteringssystem), chattfunktioner och kunskaps/informationsdatabaser. 

 

Forskning visar att skillnaden i kostnad mellan självservice och traditionell support är 1/100 - alltså om kostnaden i självservice är 1 kr, är den i vanlig support 100 kr. Ökad tillgänglighet och ökad kundnöjdhet är också positiva effekter av självservice.

 

Dialogmötet inleds av Annika Bränström (Senior Adviser) från Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) och Linda Leiderud (Senior Project Manager för sjukvårdens digitaliseringsprojekt) från Region Västernorrland

 

Vi kommer ge exempel på digitalisering inom supportverksamheter och kundtjänstenheter.

 

Vi avslutar med en längre diskussion och erfarenhetsutbyte, så ta med dig dina bästa exempel på genomförda digitaliseringar och planerade insatser.

 

Vi träffas hos GDM, Sundsvall - läs mer på www.gdm.se

Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 37, Sundsvall

Gångavstånd från tåget - promenera västerut efter södra sidan av järnvägen

Parkeringar finns på intilliggande gator

 

Läs och gilla oss på Facebook:

https://www.facebook.com/servicesupportinstitute/

 

Anmälan (obligatorisk) görs till:

https://simplesignup.se/event/149520

 

Medlemmar deltar gratis! För dig som vill "prova-på" tar vi ut en avgift på 300 kr. Alla deltagare betalar sin egen lunch - omkring 100 kr.

 

Välkommen!

 

Per Dahlqvist

Regionansvarig SSI Dalarna/Norrland

070-585 39 29

www.supportinst.se

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Välkommen till SSI-Dialog hos Helsingborg kommun 5 april

 

Nu har vi möjlighet att få besöka Helsingborg kommuns Digitaliseringsavdelning och deras IT-Supportcenter. 

 

Vi får möjlighet att lyssna till hur de har jobbat med Digitaliseringsresan under en längre tid och vad de har lyckats bra och blivit framgångsrika med samt vilka utmaningar de har haft på resan. 

Nu satsas det på supporten och de har högt uppsatta mål för att säkra upp en hög kundnöjdhet genom utveckling av både teknikstöd och interna processer.

 

Vi kommer att ha rundabordetsamtal (bikupa) kring ettfokusämne som denna gång är:

 

”Rätt teknik och processer för bättre Kundsupport” 

 

Hur påverkar ITIL 4 (processer) supporten, hur integrerar vi tekniken, kunskapshantering, automatisering, AI, RPA, Chatbot…

 

Agenda:

10.00 – 10.15: Inledning från SSI och presentation 

10.15 – 11.15: Helsingborg presenterar sin verksamhet

11.15 – 11.30: Kaffe/te (kort paus)

11.30 – 12.00: Supportoptimering (fördrag Peter Hero) 

Lunch

13.00 – 15.00: Fokusämne diskuteras i bikupa, rundvandring 

 

Datum: fredagen den 5 april

 

Adress:Prästgatan 21, Helsingborg

 

Anmälan går bra att maila till:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(Kostnadsfritt för medlemmar, gäller även för ”prova på”)

 

Tidigare genomförda SSI-Dialoger 2018


Nätverksgrupper - SSI-dialog

Erfarenhetsutbyte för kompetens. 

SSI-dialogerna är en viktig del av medlemskapet i SSI. Utnyttja de möjlgheter till personlig kompetensutveckling inom support som nätverksgrupperna ger. Nätverkande kompletterar de utbildningar och konferenser du deltar i föratt bli skivckligare inom din roll. 

I rollen som supportansvarig känner många av våra medlemmar att de ofta är ensamma med de bekymmer och utmaningar vardagen bjuder. Ofta finns behov av att ha någon att diskutera med, ta del av hur andra löst situationer eller få inspiration till hur man kan utveckla sig själv eller sin verksamhet. Genom SSI Dialog ges du som medlem möjligheten att diskutera och utbyta erfarenheter i en mindre grupp.

SSI Dialog träffas fyra gånger per år, en halvdag varje gång, och träffarna är utformade som kombinerade seminarier, studiebesök och samtalsforum. Varje träff har ett tema som belyser något som är nytt och intressant eller något som deltagarna efterfrågat. Träffarna arrangeras  hos någon av SSI Dialogs gruppmedlemmar i form av ett studiebesök.

Möjligheten att medverka i SSI Dialog är reserverad för medlemmarna i SSI. SSI Dialog är en medlemsförmån och därför kostnadsfritt för SSI:s medlemmar.

Anmäl dig till nätverkande i en SSI-dialog! Maila Peter Hero på SSI, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För dig som inte redan är medlem erbjuder vi ett prova på möte för att du ska få veta mer om vad du får ut av SSI-dialogerna inna du blir medlem i SSI. 

Nya dialogdatum läggs in så snart vi vi bestämt datum.