Skriv ut

Priser för Certifierad Problem Management Specialist  2 dagar

Kurslängd:
Två dagar: kl 09.00– 17.00. Certifiering (frivillig) sker mot slutet av dag 2.

Kursen Certifierad Problem Management Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Problem Management. Den ger dig en djupare förståelse för principerna, och praktisk erfarenhet av att använda praxis (best practice) inom Problem Management och hur samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa problem management i ditt dagliga arbete.

Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certified Problem Management Specialist.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom problem management.

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med problem management.

Kursen riktar sig till:

När du gått igenom kursen Certifierad Problem Management Specialist har du förutsättningar att:

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Kursmaterial tillhandahålls i utbildnings-portalen innan kursstart och som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.

Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.

Målsättning

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

Kursinnehåll Certifierad Problem Management Specialist:

Kursen omfattar bland annat följande ämnen:

- Bland begreppen finns:
- De fyra dimensionerna
- Ledningssystemets (Service Value System) delar
- Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
- Värdeströmmar
- Vägledande principer

Eftersom uppbyggnad och dokumentation som rör practices och processer skiljer sig från tidigare versioner ITIL® går vi igenom strukturen.

Teoripass varvas med olika övningar

 

 

 


Kursen genomförs i samarbete med BiTA Service Management