Skriv ut

Pris: 5 900 kr ex moms
Kursen är fördelad på två halvdagar, fm
Kl: 09-00-12.00

Alla som arbetar med framtagningen, leverans, och support av tjänster och produkter har säkert känt pressen att effektivisera, korta ned ledtider, spara pengar, men samtidigt att höja kvalitén. Agila metoder och arbetssätt har utvecklats för att göra det möjligt. Att säga att ett arbetssätt är ”Agilt” syftar ofta på att metoden främjar lättrörlighet. Det ger möjlighet till att ständigt förbättra och utvecklas genom att kunna förändra och anpassa projekt och verksamheten beroende på skiftande omständigheter.

På kursen går vi igenom hur agil transformation, inklusive förändring av kultur och arbetssätt där allt från ledning och styrning till utveckling och drift ingår, kan stödja en organisations digital transformation. Vi diskuterar metoder och arbetssätt som Scrum, DevOps, SAFe och Lean och förklarar hur de relaterar till varandra och till äldre metoder och förvaltningsmodeller.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har behov av att få en överblick om Agila metoder och arbetssätt.

Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar med projekt, utveckling, eller lansering av nya eller förändrade tjänster och har behov av att höja kundnöjdheten genom snabbare leveranser som skapar ny värde.

Chefer/Ledare som vill få en överblick över områden som är viktiga att adressera i samband med en agil transformation och den agila transformationens relation till den digitala tranformationsresan.

Ditt behov kan även komma ifrån att du som kund behöver skapa en tätare, mer givande dialog med ett eller flera leverantörer för att säkerställa att dina snabbutvecklande behov tas hand om på ett mer effektivt sätt.

Förkunskapskrav
Inga

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit grundläggande kunskap om:

Integration med andra metoder och förvaltningssätt

Språk
Kursmaterial inkluderar engelsk terminologi med beskrivningar och text på svenska. Läraren pratar svenska.

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.

Innehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen: