Support Center Analyst - Distans (4 halvdagar)


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

För supporttekniker – Support Center Analyst - Distans, 4 halvdagar

Pris:
Kursavgift 14 200 SEK (exkl moms)
Certifieringsavgift 1750 SEK (exkl moms)

Tider
Kl 13.00-16.30
Kursen är fördelad på 4 halvdagar

Bli en expert inom support. Du får alla kunskaper du behöver för att leverera support med hög kvalitet och uppnå nöjda kunder. Kursen ger dig som redan arbetat en tid med support en utmärkt möjlighet att ta steget upp till nästa nivå inom service. 

Det här är en lärarledd distanskurs som riktar sig till dig som har svårt att delta på en klassrums-baserad kurs i våra kurslokaler, eller kanske inte heller har möjlighet att avvara hela arbetsdagar för kompetensutveckling. Alla deltagare deltar i på distans från den plats som passar en själv bäst och som har internetuppkoppling. En kursdag är 3 timmar och kursen sträcker sig över 4 halvdagar (kl 9-12 varje dag).

Vill du uppnå, nöjdare kunder, kortare tid per ärende och färre eskaleringar?  Support Center Analyst ger dig verktygen för att nå målen.

Du lär dig: 

 • Hela Incident Management-processen, registrering till stängning och dokumentation av ärendet
 • Analytisk felsökning för snabb lösning av ärenden
 • Vad total contact ownership innebär för din roll
 • Best practise för support
 • Effektivare kommunikation för att spara kundens tid
 • Hantera svåra kundsituationer med beprövade metoder för nöjda kunder 
 • Bli bättre på att kommunicera med dina användare för att vara säker på att du kan överföra lösningen och få en hög First Call Resolution

Vem ska gå kursen?
Du som är supporttekniker eller analyst i första eller andra linjen i servicedesk. Även du som är ansvarig för applikationer eller tjänster har stor nytta av kursen.

Certifierad Support Center Analyst
En certifiering ger dig ett intyg på att dina kunskaper uppfyller internationella standarder. Det är också ett sätta höja hela teamets kvalitet och stärka supportens roll i företaget. Kursen kan vara ett viktigt steg för att t.ex. försäkra dig om mer avancerade arbetsuppgifter i framtiden.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att klara HDIs certifieringsprov för Support Center Analyst. För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support. Kom ihåg att boka tid hos Support Services Institute för ett certifieringstest efter det att du har gått utbildningen.

Kurs på svenska med dokumentation på engelska
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare. Utbildningsmaterialet och certifieringen är på engelska.

Metod
Kursen bygger på föreläsningar och lärarledda grupparbeten. Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren. Alla deltar på distans, du utgår från den plats som passar dig, allt som krävs är att du har en dator med internetuppkoppling.

Kursens längd
Kursen genomförs under fyra halvdagar. Kursdokumentation ingår.

Form för kursen
Support Center Analyst finns som även som öppen klassrumskurs hos Support Services Institute. Kursen kan också genomföras som företagsintern kurs och därmed anpassas till den aktuella verksamheten.

Innehåll

Utvecklingen inom Support Center

 • Utvecklingen inom Support Center
 • Den nya rollen för dig som Support Analyst
 • Support Centers roll i företaget eller organisationen

Support Centers strategiska roll i företaget

 • Det strategiska perspektivet inom support
 • Service Level Agreements (SLAs)
 • Standard Operating Procedures (SOPs)
 • Anpassning till övriga företaget

Service Delivery metoder och teknologier

 • Service Delivery Methods
 • Telephony Systems
 • Service Management Systems

Support Center processer och Operations

 • IT Service Management
 • Incident och Problem Management
 • Change Management
 • Security Management
 • Knowledge Management
 • Quality Assurance

Rutiner för hur du hanterar telefonsamtal

 • Total Contact Ownership
 • Procedures for Call Handling

Lär dig att kommunicera effektivt

 • Kommunikationsprocessen
 • Hantera skillnader i kulturer
 • Rösten som verktyg
 • Aktivt lyssnande
 • Vilken dokumentering av incidenter krävs?
 • Hur du använder e-post och chat effektivt i ditt arbete

Hur du löser användarnas problem och felsöker

 • Tankemodeller för problemlösning
 • Frågeteknik
 • Hantera ärenden med IMPACT
 • Additional Strategies
 • Problem Management and RCA

Maximera din egen effektivitet

 • Vilka psykologiska behov har din kund?
 • Hantera konflikter på ett vinnande sätt
 • Hur hanterar du besvärliga kunder?
 • Lär dig att hantera stressiga situationer
 • Planera och styr hur du använder din tid
 • Karriärplanera för din egen framtid