Skriv ut

Nå ett bättre mötesresultat, snabbare och roligare!

Kursen Workshopledning ger dig arbetsmetoderna för att leda en workshop och tränar dig samtidigt på den viktiga gruppdynamiska delen av mötesledning.

Arbete i workshopform kan hjälpa dig och vara till stor nytta i samband med alla former av nyskapande, problemlösning, kartläggning, utforskning, mm. Metoderna gör det enklare att få fram idéer, strukturera, tydliggöra samband, förenkla komplexa strukturer, etc.

Men workshoparbetet hjälper även till att hantera den mänskliga, psykologiska dimensionen vid möten. Metoderna hjälper till att leda själva kommunikationen så att alla kommer till tals, spänningar kan lyftas fram och hanteras, beslut kan förankras ordentligt, enighet och äkta konsensus kan nås.
Metoderna ökar även lojaliteten för fattade beslut - även om alla inte fått exakt som de vill.

Med workshopledning som verktyg kommer ni snabbare fram till bättre beslut – och har roligare under tiden!

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som leder möten och hanterar människor. Din roll kan vara chef, ledare, projektledare, förändringsledare, m fl roller. Även bland annat säljare, kundansvariga och förvaltningsledare har stor nytta av kursen.

Arbetar du med människor bör du behärska workshopledning!

Förkunskapskrav
Inga

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om hur du:

Språk
Svenska

Kurslängd
2 dagar

Pris
14 300 kronor (ex moms)

Kursmaterial
Deltagarna får en digital kursdokumentation som återger hela kursens innehåll

Kursen tar bland annat upp följande ämnen: