Jag vill boka mig på konferensen

Fyll i uppgifterna nedan för att anmäla dig till konferensen Service Support i Fokus 2024.

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Medlemskap(Obligatoriskt)
Här anger du om din organisation är medlem i SSI.
Bokning avser(Obligatoriskt)
Ange här om du har någon allergi eller annan specialkost att ta hänsyn till.
Här kan du ge oss övriga upplysningar som det är bra att vi känner till.
Jag godkänner(Obligatoriskt)
Anmälan är bindande, det går dock bra om du skulle få förhinder att överlåta din plats till en kollega från samma organisation ända fram till konferensdagen. Bokade deltagare meddelas senast 15 arbetsdagar innan konferensdatum om den skulle ställas in, undantaget är dock om konferensen tvingas ställas in på kortare varsel som står utanför SSI:s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda deltagaravgifter, men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda konferensen. I samband med din bokning samlar SSI in uppgifter om dig för att administrera bokningen. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar endast ut dessa till våra konferenspartners. Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att SSI och våra konferenspartners kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden. Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@supportinst.se.