Peter Hero
Försäljning & nätverk

Telefon:
0707 – 94 55 00

Maila till Peter

Christina Jakobsson
Utbildningsförsäljning & rådgivning

Telefon:
0709 – 10 27 86

Maila till Christina

Petra Synneborn
Verksamhetsansvarig

Telefon:
0704 – 98 92 30

Maila till Petra

Annica Forsgren
Kursbokning & admin

Telefon:
0709 – 12 50 70

Maila till Annica

Ulf Myrberg
Rådgivning Kundservice & support

Telefon:
0708 – 69 24 52

Maila till Ulf

Ekonomi och övrigt

E-post övrigt:
info@supportinst.se

E-post ekonomifrågor:
ekonomi.ssi@supportinst.se