Input till kommande event

Grymt att du vill ge oss feedback för att förbättra oss.

Namn (frivilligt)
Jag lyssnar gärna på föredrag med praktiska exempel från andra supportorganisationer.
Du kan se detta som en skala 1-5 vad du önskar mest av.
Jag lyssnar gärna på lite kända inspirerande talarprofiler så länge deras föredrag har en koppling till supportorganisationers utmaningar och utveckling.
Du kan se detta som en skala 1-5 vad du önskar mest av.
Jag lyssnar gärna på föredrag från utställare/partners där de presenterar sina verktyg/tjänster och vad som är på gång inom deras områden.
Du kan se detta som en skala 1-5 vad du önskar mest av.
För mig är det viktigare att moderatorn är kompetent inom området och ställer bra frågor till talarna snarare än att vara vara en superinspiratör och estradör.
Om du väljer någon av de två första alternativen är kompetensen om området viktigare än underhållningsfaktorn.
För mig är service, lokaler, kvalitet på mat, kvällsunderhållning och andra kringaktiviteter viktigt vid den här typen av event.
Du kan se detta som en skala 1-5 hur viktigt detta är för att du ska återkomma till detta event.
Jag vill gärna under konferensen få chans att diskutera olika ämnen med andra deltagare i mindre grupper/breakout sessions.
Så här tar jag bäst till mig information om den här typen av event

Stort tack för din input!