Den 29-30 mars 2023 kör vi igen!!!

Det här är en konferens som vi genomför för 27:e året och den vänder sig till alla som arbetar med att supportera digitala tjänster både inom den privata och den offentliga sektorn. Till konferenssidan!

Vi kommer att presentera talare och experter som beskriver hur man lyckas utveckla och förbättra sin servicedesk eller kundsupport, till att bli så mycket bättre på att skapa värde för sina kunder och intressenter. ”Shift left” är ett vedertaget begrepp som innebär att vi vill flytta både kunskap och support närmare kunden. Det kan t.ex. vara att utveckla sin kunskapsdatabas och hantering av den samma eller att säkerställa att man han har en väl fungerade självserviceportal. Allt som underlättar för de som möter kunden är en del av ”Shift left”. Vi kommer därför att fokusera på VAD det är man behöver göra för att lyckas, VARFÖR det är helt nödvändigt och HUR man gör för att ta rätt steg mot en ”Operativ Excellens” inom Service- och Supportorganisation.

Många ser nu över sina ITSM-verktyg och ärendehantering vilket vi kommer att ha med som ett helt eget spår och ämne denna gång.

Vill du vara med som utställare/partner, kontakta peter.hero@supportinst.se