EMO – Effektivitetsmätning organisation

Förbered din utveckling – Mät din kultur och struktur

Många organisationer har idag utmaningar med att få ut rätt effektivitet och skapa rätt samverkan internt mellan olika grupper. Inte sällan är detta fallet i många kundserviceorganisationer där man behöver stärka sammanhållningen. EMO-effektivitetsmätning hjälper dig att skapa bra förutsättningar för det.

Kundservice och support blir allt mera strategiskt i takt med tjänsteorientering och digitalisering. Framgångsrika verksamheter har förmåga att hantera och prioritera kundbehov och användarupplevelse med interna effektivitetskrav och medarbetar-perspektiv.

Ett mätinstrument för organisationer och team som synliggör graden av effektivitet samt ger underlag för handlingsplaner och utvecklings-program.

En bra förutsättning för bryta organisatoriska stuprör, arbete i sin egen ”box” och öka intern samverkan är att mäta den kulturella statusen i organisationen.

Effektivitetsmätning

Mäter fem viktiga Kulturella parametrar

 • Målet
 • Strukturer och processer
 • Ledarskapet
 • Teamet
 • Individ och motivation

Samt synliggör bland annat uppdragsspecifika parametrar för inre effektivitet.

 • Involveringen
 • Personberoendet
 • Triggers
 • Möjligheter till effektivisering
 • Samverkan

Resultatet kan tex redovisas enligt bilden till höger, där vi redovisar aktuellt läge jämfört med önskat läge.

Vi redovisar också varje frågeställning med ett resultat mellan 0 och 5, samtidigt som spridningen mellan svaren redovisas.

Resultatet kan kompletteras  med övergripande rekommendationer  inom varje område.

Genomförandet av en effektivitetsmätning sker under 1-3 veckor där ett standardiserat arbetssätt och en standardiserad enkät med 25-30 frågor används.

Våra referenskunder är bla:

 • Eskilstuna kommun
 • Kriminalvården

Är det här precis vad ni behöver eller ni vill diskutera något liknande behov, kontakta oss.

Lyssna gärna till denna kunskapsfrukost av BiTA Service Management kring Motiverade och effektiva team.