Smarta team

Utveckla din kundservice med Smarta team

Vill ni stärka samverkan och utvecklingen i kundservicearbetet både internt och mot partners och leverantörer. Öka motivationen hos medarbetarna samtidigt som arbetet blir resurseffektivt och självstyrande. Utveckla och inför SMARTA TEAM.

Kundservice och support blir allt mera strategiskt i takt med tjänsteorientering och digitalisering. Framgångsrika verksamheter har förmåga att hantera och prioritera kundbehov och användarupplevelse med interna effektivitetskrav och medarbetarperspektiv.

Genom att införa Smarta team som arbetssätt och en del av organisationsmodellen kan ni öka samverkan internt, arbeta bort stuprör, öka sammanhållningen i de olika linjerna, i arbete mot gemensamma mål och öka motivationen.

Bilden tar upp viktiga parametrar för att åstadkomma Smarta team

 

Vi hjälper er att utveckla ett arbetssätt som passar just er – vi säkerställer tydligheten i mål väg – vi hjälper er att bilda era team – vi coachar dem på vägen mot självständigt och tvärfunktionell arbete – vi ser till att hantera och lösa upp de utmaningar som inträffar på vägen mot de Smarta teamen.

Arbetet utgår från era övergripande visioner och VARFÖR, utmaningar ni ser just nu, den målbild ni har – eller så skapar vi den – och den utveckling som ni planerar att genomföra de kommande åren.

Leverabler som genomförs och redovisas på vägen är:

  • Genomgång av organisation och arbetssätt med förslag om teambildning
  • Dokumentation och visualisering av arbetssätt
  • Bildande och igångsättning av teamen
  • Tydliga och nedbrutna mål åt teamen
  • Utbildning av teamen
  • Coachning av teamen
  • Uppföljning av de nya arbetssättet
  • Underhandstöd

Genomförandet sker under 1-3 månader av 2 seniora rådgivare med erfarenhet av agila arbetssätt, att bygga just smarta team och bred erfarenhet av support och kundserviceorganisationer.

Våra referenskunder är bla:

  • Eskilstuna kommun
  • Sweco

Låter detta intressant och ni önskar mer information, kontakta oss.