Supportbesiktning – Är er Support redo för 2024?

Precis som med en vanlig bilbesiktning är det avgörande, för en välmående supportorganisation, att skapa rätt förutsättningar för att nå er fulla potential. Vår Supportbesiktning ger er den helhetsbild och de insikterna ni behöver för att ta supporten in i 2024 genom konkreta och verksamhetsspecifika rekommendationer.

Kundservice och support blir allt mera strategiskt i takt med tjänsteorientering och digitalisering. Framgångsrika verksamheter har förmåga att hantera och prioritera kundbehov och användarupplevelse med interna effektivitetskrav och medarbetarperspektiv.

Supportbesiktningen genomlyser kommunikation, roller, kompetens och förmågor, processer, samverkan, mål och mätetal, servicedesk, systemstöd, kunskapshantering, och förändringsförmåga.

bilden visar de olika delar som en Supportbesiktning utvärderar.

 

Ni får med Supportbesiktningen en sammanfattande visualisering av de utmaningar som finns i support och Servicedesk.

Följande delar ingår i leveransen:

  • Faktainsamling
  • Intressentanalys
  • Utvalda intervjuer
  • Enkät
  • Okulärbesiktning
  • Analys och avstämning
  • Redovisning
  • Slutrapport med besiktningsprotokoll

Resultatet av genomlysningen presenteras i ett protokoll där 8 olika områden bedöms.

Varje genomlyst områden och dess bedömning ligger också till grund för de rekommendationer som protokollet kompletteras med.

I relevanta fall och då viktiga ”findings” gjorts så bifogas också en prioritering och förslag på åtgärd.

Genomförandet sker under 3-5 veckor och genomförs av 2 seniora rådgivare med både konsulterfarenhet och bred erfarenhet support och serviceorganisationer.

Våra referenskunder är bla:

  • Eskilstuna kommun
  • Rejlers Sverige AB

Är du nyfiken och vill veta mer kontakta oss!