Utvärdering kunskapsevent

Vi är tacksamma för att du lämnar feedback för det kunskapsevent du deltagit på.

Namn
Jag är glad att jag valde att lyssna på detta, då det gav mig ny kunskap.
Se detta som en betygsskala 1-5.
Föreläsaren gjorde ett bra jobb och presenterade ämnet på ett bra och tydligt sätt.
Se detta som en betygsskala 1-5.
Så här fick jag information om eventet