16 Oktober

Mellanchefens roll i AI-revolutionen

AI har potentialen att skapa en hel del positiva effekter men också oönskade sådana. Det är viktigt att mellanchefer och ledare fokuserar på möjligheter, lösningar och optimeringar för att kunna hantera de utmaningar som kommer med ”AI-revolutionen”. Det finns många vägar och råd att följa för att inte bara att överleva utan också frodas med hjälp av AI. Intentionen med denna text är att dela med mig några spaningar. Genom att fokusera på följande områden, kan mellanchefer och ledare ta vara på fördelarna med AI-revolutionen genom att skapa en kultur av kreativitet, fortsätta lära sig nya färdigheter, bygga upp förtroende för tekniken, optimera arbetsflöden, samt fokusera på samarbete mellan människan och tekniken.

Läs vidare här