ITIL® 4 Foundation

INFORMATION

Pris: 21500 SEK Ex moms
Medlemsrabatt: Ja
Certifieringsvoucher, ITIL 4 e-book och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Antal dagar: 2
2024-06-25 - Malmö
Best Western Plus Park City, Sjömansgatan 2, Malmö
2024-07-01 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta
2024-08-20 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta
2024-09-25 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta
2024-10-21 - Distans
2024-10-29 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta
2024-11-05 - Göteborg
2024-11-21 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta
2024-12-04 - Distans
2024-12-18 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta

Övrigt:

Vårt moderbolag BiTA hanterar all vår kursadministration, vilket betyder att bekräftelser och annan information kommer att komma från bita.eu adresser. Vi genomför merparten av våra utbildningar i våra egna lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm. Då vi utbildar i andra städer väljer vi också lokaler centralt för att underlätta resande med tåg och buss. Information om aktuell plats kommer i kursbekräftelsen.

Vi ser fram emot att få se dig på kurs snart!

Översikt
Beskrivning
Innehåll
Anmälan
På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.
 
På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.
 
Målgrupp
  • Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.
  • Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
  • Ditt behov kan även komma utgå ifrån att du är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.
Förkunskapskrav
Inga.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kursen. I kurspriset ingår en certifieringsvoucher.
Det innebär att du själv bokar datum/tid när du känner dig redo att skriva.
Certifieringen är en on-line certifiering. Mer information kommer vid bokningen av kursen.
 
 
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
  • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
  • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
  • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
  • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
  • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
  • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterialet, alla bilder som visas, liksom certifieringen är på engelska.
 
Kurslängd
2 dagar.
 
Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt. 
Innehåll
 
Day 1
• Course start - Introduction of instructor and participants
- Introduction to ITIL 4
- Structure and Benefits of ITIL 4
- Exam and Certification Details
 
• Service Management: Key Concepts
- Value and Value Co-Creation
- Service Providers, Consumers, and other Stakeholders
- Service Relationships
- Services, Products, and Resources
- Outcomes, Costs, and Risks
 
• The Seven Guiding Principles
- Focus on Value
- Start Where You Are
- Progress Iteratively With Feedback
- Collaborate and Promote Visibility

• Guiding Principles - Continued
- Think and Work Holistically
- Keep it Simple and Practical
- Optimize and Automate
 
• The Four Dimensions of Service Management
- Organizations and People
- Information and Technology
- Partners and Suppliers
- Value Streams and Processes
- External Factors (PESTLE)

• The Service Value System
- Purpose and Components
 
• The Service Value Chain
- Value Streams
- Service Value Chain Activities
 
• Homework – 2 questions
• Regarding the content from Day 1:
- Are you already working with any of this?
- Is there anything that you would like to start working with?
 
End of Day 1

Day 2
• Presentation of Homework / Discussion
• Introduction to Continual Improvement
- The Continual Improvement Model
- Relationship between Continual Improvement and Guiding Principles
 
• The ITIL® Practices;
• Overview over all of the practices
• Detailed description of selected practices
- Continual Improvement
- Change Enablement
 
• Practices - Continued
- Incident Management
- Problem Management
- Service Request Management
 
• Practices - Continued
- Service Desk
- Service Level Management
 
• Additional Practices – Description of purpose
- Information Security Management
- Relationship Management
- Supplier Management
- IT Asset Management
- Monitoring and Event Management
- Release Management
- Service Configuration Management
- Deployment Management

• Sample Paper 1 review – Instructions and Preparation for Certification Exam
 
End of Day 2

Välj ett passande kurstillfälle i listan nedan. Om startdatum saknas för tillfället eller de datum som finns inte passar din kalender, kan du istället göra en intresseanmälan till info@supportinst.se.

Medlem
Fakturaadress (om annan än ovan)
Godkänn bokningsvilkor(Obligatoriskt)
Bokningsvillkor
Anmälan är bindande 2 veckor före kursstart. Skriftlig annullering av anmälan skall vara oss tillhanda senast 2 veckor före kursstart annars debiteras hela avgiften.
Vid tidigare annullering uttages en administrationsavgift om 500 kr exkl moms.
För att undvika avgiften kan bokningen överföras till annan deltagare från samma organisation.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från SSI. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför SSI’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. SSI förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Personuppgifter(GDPR)
I samband med din kursbokning samlar SSI in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att SSI kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kurs@supportinst.se.