ITIL® 4 Practitioner - Incident Management

INFORMATION

Pris: 11900 SEK Ex moms
Medlemsrabatt: Ja
Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Antal dagar: 1
2024-09-10 - Distans
2024-11-18 - Stockholm
BiTA, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Karta

Övrigt:

Vårt moderbolag BiTA hanterar all vår kursadministration, vilket betyder att bekräftelser och annan information kommer att komma från bita.eu adresser. Vi genomför merparten av våra utbildningar i våra egna lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm. Då vi utbildar i andra städer väljer vi också lokaler centralt för att underlätta resande med tåg och buss. Information om aktuell plats kommer i kursbekräftelsen.

Vi ser fram emot att få se dig på kurs snart!

Översikt
Beskrivning
Innehåll
Anmälan
Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras en ny typ av certifieringsgrundande utbildningar.
 
På kursen ITIL® 4 Practitioner: Incident Management går vi igenom nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar inom den ITIL-praxis (practice) som heter Incident management. Syftet med Incident management är minimera den negativa effekten av incidenter som inträffar genom att återställa normal servicedrift så snabbt som möjligt. Kursen ger vägledning kring tillämpning av denna ITIL-praxis på både strategisk och operativ nivå.
 
Incident management som vi känner den sen tidigare är inte längre enbart en process. Alla praxis (förmågor) är beskrivna utifrån ITIL® 4:s fyra dimensioner och är således mycket mer heltäckande än tidigare.
Den här kursen genomförs under en dag och är avsedd för dig som arbetar med incidenthantering och vill få kännedom om det allra senaste inom ITIL®4 Incident management-praxis.
 
Kursen ingår i en ny serie av endagarskurser för respektive ITIL® 4-praxis.
 
Praxisen Incident management kan man också lära sig om tillsammans med fyra andra praxis (Problem management, Service Desk, Request management samt Montoring and event management) i en separat tredagars kurs:  Monitor, Support & Fulfil. Den utbildningen är ett alternativ till att gå respektive praxisutbildning där deltagaren får bredare kunskaper om flera praxis, men inte samma djup om den enskilda praxisen.

Läs mer om kursen Monitor, Support & Fulfil - Läs mer
 
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som
  • är Incident manager redan idag
  • Arbetar med incidenthantering
  • Kommer att börja arbeta inom området
Alla som på något sätt arbetar med att hantera incidenter har stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella förkunskapskrav för att få gå kursen men vi rekommenderar att du har gått ITIL Foundation eller har motsvarande kunskap för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
  • Värdeströmmar för Incident management
  • Andra praxis som ingår i incidenthanteringen
  • Hur man mäter och följer upp mognaden i hanteringen av incidenter

Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kursmaterial
Materialet är digitalt.
Innehåll
Kursen tar bland annat upp följande ämnen:
1. Förstå nyckelbegrepp i ITIL® 4 i allmänhet och Incident Management i synnerhet
2. Incident management i de fyra dimensionerna
a. Processerna i Incident management
b. Roller och kompetenser för Incident management
c. Hur information och teknologi stöttar incidenthantering
d. Hur leverantörer och partners involveras
3. Hur ITIL® 4:s mognadsmodell kan användas för att utveckla Incident management
4. Hantering av värdeströmmar
5. Hur ITIL® 4:s vägledande principer fungerar med Incident management

Välj ett passande kurstillfälle i listan nedan. Om startdatum saknas för tillfället eller de datum som finns inte passar din kalender, kan du istället göra en intresseanmälan till info@supportinst.se.

Medlem
Fakturaadress (om annan än ovan)
Godkänn bokningsvilkor(Obligatoriskt)
Bokningsvillkor
Anmälan är bindande 2 veckor före kursstart. Skriftlig annullering av anmälan skall vara oss tillhanda senast 2 veckor före kursstart annars debiteras hela avgiften.
Vid tidigare annullering uttages en administrationsavgift om 500 kr exkl moms.
För att undvika avgiften kan bokningen överföras till annan deltagare från samma organisation.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från SSI. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför SSI’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. SSI förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Personuppgifter(GDPR)
I samband med din kursbokning samlar SSI in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att SSI kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kurs@supportinst.se.