ITIL® 4 Specialist - Monitor, Support and Fulfil

INFORMATION

Pris: 24900 SEK Ex moms
Medlemsrabatt: Ja
Certifieringsvoucher och kursmaterial ingår i kurspriset.

Tid: 9.00 - 17.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Antal dagar: 3

Övrigt:

Vårt moderbolag BiTA hanterar all vår kursadministration, vilket betyder att bekräftelser och annan information kommer att komma från bita.eu adresser. Vi genomför merparten av våra utbildningar i våra egna lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm. Då vi utbildar i andra städer väljer vi också lokaler centralt för att underlätta resande med tåg och buss. Information om aktuell plats kommer i kursbekräftelsen.

Vi ser fram emot att få se dig på kurs snart!

Översikt
Beskrivning
Innehåll
Anmälan
Ramverket ITIL® är under ständig utveckling av AXELOS och nu lanseras nya typer av certifieringsgrundande utbildningar.
 
På kursen ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil går vi igenom nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar inom fem av ITIL:s mest använda praxis (practice) och lägger fokus vikten av tät samverkan mellan de olika praxis för att effektivisera värdeströmmar:
 • Incident management
 • Service desk
 • Problem management
 • Service Request management
 • Monitoring and Event management
Kursen är tre dagar lång och ger vägledning kring tillämpning av begreppen som täcks av de fem ITIL Management praxis på både strategisk och operativ nivå och hur man kan maximera värdet av att tillämpa dem.
 
Är du mer intresserad av att gå lite mer på djupet inom en enskild praxis, finns en ny serie endagarskurser för det ändamålet. BiTA kommer att erbjuda dessa utbildningar så snart de blir tillgängliga. För närvarande finns:
 • ITIL®4 Practitioner: Incident Management - Läs mer
 • ITIL®4 Practitioner: Problem Management - Läs mer
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till dig som
 • är practice manager, processansvarig eller har ansvar för IT Support/Service desk
 • ansvarar för hantering av incidenter, service requests, problem, monitorering och händelsehantering, och/eller service desk eller förväntas ta ansvar inom kort
Alla som på något sätt arbetar med hantering av ärenden genom ett flertal processer i en värdeström har stor glädje av kursen.
 
Förkunskapskrav
Det finns inga formella förkunskapskrav för att få gå kursen men vi rekommenderar att du har gått ITIL Foundation eller har motsvarande kunskap för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet på bästa sätt.
 
Certifiering
Certifieringen sker inte under kurstillfället utan den sker vid ett separat tillfälle ett antal veckor efter avslutad kurs. Information om certifieringsdatum sker vid kurstillfället.
Certifieringen är på engelska.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL 4 Foundation-certifikat.
Innehåll
På kursen får du lära dig begrepp, principer och tillämpning av fem ITIL-praxis: Incident management, Service Desk, Service request management, Monitoring and event management och Problem management.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap för att:
 • Definiera nyckelbegrepp, principer, värde och utmaningar för ITIL 4:s fem management praxis
 • Säkerställa att intressenter förstår de strategiska och operativa kraven för att sam-skapa värde och uppnå affärsmål
 • Integrera de olika praxis i organisationens värdeströmmar
 • Förstå gränssnitten och synergierna mellan de fem praxis
 • Tillämpa mätvärden och framgångsfaktorer för att förbättra resultat och prestanda
 • Mäta, utvärdera och vidareutveckla förmågan hos de olika praxis som omfattas med hjälp av ITIL:s mognadsmodellen
Språk
Alla begrepp beskrivs med engelsk terminologi. Kursmaterial och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Kursmaterial
Materialet är digitalt.

Välj ett passande kurstillfälle i listan nedan. Om startdatum saknas för tillfället eller de datum som finns inte passar din kalender, kan du istället göra en intresseanmälan till info@supportinst.se.

Medlem
Fakturaadress (om annan än ovan)
Godkänn bokningsvilkor(Obligatoriskt)
Bokningsvillkor
Anmälan är bindande 2 veckor före kursstart. Skriftlig annullering av anmälan skall vara oss tillhanda senast 2 veckor före kursstart annars debiteras hela avgiften.
Vid tidigare annullering uttages en administrationsavgift om 500 kr exkl moms.
För att undvika avgiften kan bokningen överföras till annan deltagare från samma organisation.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från SSI. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför SSI’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. SSI förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Personuppgifter(GDPR)
I samband med din kursbokning samlar SSI in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att SSI kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kurs@supportinst.se.