ITIL® 4 Foundation


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management och får kunskaper om hur man i ITIL 4 har vidareutvecklat tjänstehantering för att möta dagens behov genom att fokusera mer på effektivare värdeflöden och den verkliga affärsnyttan. ITIL 4 gör det utifrån värdeflöden och genom att integrera koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.

På kursen går vi igenom vad som är nytt i ITIL 4 och belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling skett för att möta dagens behov.

AXELOS ®, som äger ITIL, har ännu inte publicerat några detaljer om ITIL® 4 vilket i dagsläget förhindrar oss att utförligt beskriva innehållet i kursen. Mer information om kursens innehåll kommer i samband med att ITIL 4 publiceras i början av 2019.

ITIL® 4 Foundation-certifieringen finns tillgänglig från och med den 28 februari 2019.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är involverade i leverans av IT-tjänster eller av att nyttja och kravställa på IT-tjänster och behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.

Förkunskapskrav
Inga.

Certifiering
Möjlighet till certifiering i slutet av kursdagen finns, men du kan också boka in dig på ett separat certifieringstillfälle. Certifieringen sker elektroniskt och kan ske antingen på plats i våra lokaler eller på distans med webbövervakning (extra kostnad på 500 kr tillkommer).
Certifieringen är 60 min lång och består av 40 flervalsfrågor varav 65% måste besvaras rätt för att du ska få godkänt.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

  • Begrepp och terminologi, dimensioner och principer som används inom service management och ITIL® 4
  • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
  • Hur de principer som beskrivs i ITIL 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering
  • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
  • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda resurser
  • Hur kontinuerlig förbättring kan inkludera hela organisationen

Språk
Kursmaterialet och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kurslängd
2 dagar

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.

Pris
16 450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad
2 100 kr (ex moms)

Tider
9.00-17.00