02 November

Save the date för 2024 års konferens

SERVICE SUPPORT I FOKUS
– AI och automatisering i siktet

Brygghuset i Stockholm 19-20 mars

Det här är en konferens som SSI genomför för 29:e året och den vänder sig till alla som arbetar med att supportera digitala tjänster både inom den privata och den offentliga sektorn.

Konferensen kommer ge oss praktiska exempel där man lyckats nyttja AI och automatisering för en effektivare och mer kundvänlig supportorganisation. Vi kommer också få experternas spaningar på framtiden samt tips om hur man kan nyttja den teknik som redan finns på ett effektivt sätt. Nya verktyg och metoder finns för att åstadkomma automatisering, självservice och kunskapshantering med hjälp av AI och robotar. Under dessa två dagar kommer vi utforska dessa möjligheter och få en klarare bild över hur vi kan nyttja dessa i vår typ av verksamhet.

Men vi frågar oss också om det finns risker med att automatisera ”för mycket” eller på ”fel sätt”?

Besök vår konferenssida